Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Simon & Schuster (UK) Ltd και Simon & Schuster, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω των Century DE Buyer LLC και Century UK Buyer Ltd
19/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Simon & Schuster (UK) Ltd και Simon & Schuster, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω των Century DE Buyer LLC και Century UK Buyer Ltd.

Οι Century DE Buyer LLC και Century UK Buyer Ltd είναι οχήματα ειδικού σκοπού, τα οποία δεν έχουν προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οποία συστάθηκαν για να ενεργήσουν ως οχήματα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Οι εν λόγω εταιρείες ανήκουν έμμεσα στην KKR & Co. Inc..

H KKR & Co. Inc. είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθώς και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Ειδικότερα, η KKR & Co. Inc. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια, πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια.

Ο Στόχος είναι μια διεθνής εκδοτική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην έκδοση και πώληση αγγλόφωνων εμπορικών βιβλίων σε πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου