Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


15. Μπορώ να προσβάλλω απόφαση της Επιτροπής;

Στη βάση του άρθρου 146 του Συντάγματος, κάθε πρόσωπο του οποίου προσεβλήθη ευθέως με την απόφαση της Ε.Π.Α. το ίδιο, ενεστώς έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει, εντός 75 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης ή/και κοινοποίησης της απόφασης, προσφυγή κατά της απόφασης της Ε.Π.Α. στο Διοικητικό Δικαστήριο  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου