Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συμπράξεις Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 4/2022 - Καταγγελία της εταιρείας BLADE Enterprises Limited, εναντίον των (1) Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου: (2) Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ (εφημερίδες Φιλελεύθερος & C. Weekly), (3) Cyprus Mail Company Ltd (εφημερίδα Cyprus Mail), (4) Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ (εφημερίδα Πολίτης), (5) «Αλήθεια» Εκδοτική Εταιρεία Λτδ (εφημερίδα Αλήθεια), (6) Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ (εφημερίδα Σημερινή), (7) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (εφημερίδα Η Καθημερινή), (8) Άτρωτος ΛΤΔ (εφημερίδα Μάχη), (9) Financial Mirror Ltd (εφημερίδα Financial Mirror), (10) Ν. G. Cyprus Advertiser Ltd (εφημερίδα ΒΕΣΤΝΗΚ ΚΙΠΡΑ) και (11) CYWEEKLY LTD (εφημερίδα Cyprus Weekly), και (12) της εταιρείας MMC Media Monitoring Electronic Ltd
13/01/2022Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 4_2022.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου