Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Sportradar AG από το Canada Pension Plan Investment Board
03/08/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι το Canada Pension Plan Investment Board, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προβεί στην απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Sportradar AG.

Το Canada Pension Plan Investment Board είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός διαχείρισης επενδύσεων που επενδύει σε μετοχές δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών, σε ακίνητη ιδιοκτησία, σε υποδομές και σε τίτλους που αποφέρουν σταθερά έσοδα.

H Sportradar AG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και δραστηριοποιείται κυρίως στη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, παροχή και παρακολούθηση αθλητικών δεδομένων. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της Sportradar AG που δεν θα εξαγοραστεί από το Canada Pension Plan Investment Board θα συνεχίσει να ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου