Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της VGP Holdings LLC (τμήμα διεθνούς επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc.) από την Saudi Arabian Oil Company, μέσω της Aramco Overseas Company B.V.
16/09/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της VGP Holdings LLC (τμήμα διεθνούς επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc.) από την Saudi Arabian Oil Company, μέσω της Aramco Overseas Company B.V..

Η Aramco Overseas Company B.V. (στο εξής η «AOC») είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η AOC δραστηριοποιείται παρέχοντας προς τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητές ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών οικονομικής υποστήριξης, διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ποικίλων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης. Η AOC είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Saudi Arabian Oil Company.

Η Saudi Arabian Oil Company είναι εταιρεία με μετοχές (joint stock company), δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σαουδικής Αραβίας. Η Saudi Aramco ασχολείται κυρίως με την αναζήτηση, εξερεύνηση, γεώτρηση και εξόρυξη ουσιών υδρογονανθράκων και την επεξεργασία, παραγωγή, διύλιση και εμπορία των εν λόγω ουσιών.

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελεί η VGP Holdings LLC, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η VGP Holdings LLC δεν έχει άλλη δραστηριότητα εκτός από το να καταστεί η ιθύνουσα εταιρεία της διεθνούς επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc..Το επιχειρησιακό τμήμα των παγκόσμιων προϊόντων της Valvoline Inc., πωλεί προϊόντα προληπτικής συντήρησης κινητήρων και αυτοκινήτων, τόσο υπό την επωνυμία Valvoline όσο και προϊόντα άλλων επωνυμιών και ιδιωτικών ετικετών, προς λιανοπωλητές μαζικής αγοράς και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εγκαταστάτες και εμπορικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων διανομέων και αδειούχων, καθώς και προς κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (original equipment manufacturers, OEMs).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου