Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τις εταιρείες BW Offshore Limited και APL Plc
11/04/2007

Στις 2.4.07, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους των BW Offshore Limited και APL Plc ενδεχόμενης πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την πρόθεση της εταιρείας BW Offshore Limited για διατύπωση εκούσιας δημόσιας πρότασης για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας APL Plc.


Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

- BW Offshore Limited: κατοχή και λειτουργία μεταφορέων αερίου, δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς στερεών υλικών, πλωτών μονάδων αποθήκευσης και ξεφόρτωσης.

- APL Plc: προμήθεια συστημάτων πύργων αγκυροβόλησης και συστημάτων που σχετίζονται με την μεταφορά πετρελαίου και υγραερίου στα δεξαμενόπλοια και στους αγωγούς.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου