Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Unifrutti Investments Limited από την Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC, μέσω της Urusbid Restricted Limited
16/06/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Unifrutti Investments Limited από την Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC, μέσω της Urusbid Restricted Limited.

Η Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ανήκει εξ ολοκλήρου, και ελέγχεται, από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι όπου σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο έχει εντολή να κατέχει, να επιβλέπει και να λειτουργεί κρατικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη σε διάφορους τομείς όπως τις μεταφορές, την υγειονομική περίθαλψη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα.

Η Urusbid Restricted Limited είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και είναι όχημα ειδικού σκοπού και δεν διεξάγει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα ex ante της Συναλλαγής.

Η Unifrutti Investments Limited, είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή φρέσκων φρούτων, με δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, όπως την προμήθεια, την παραγωγή, την συσκευασία, την αποθήκευση και την εμπορία, καθώς και των μεταφορών (logistics).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου