Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


6. Μπορεί η Επιτροπή να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα;

Η Επιτροπή μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον κάποιας επιχείρησης αναφορικά με παραβάσεις των προνοιών των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου