Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


6. Μπορεί η Ε.Π.Α. να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα;

Η Επιτροπή μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον κάποιας επιχείρησης αναφορικά με παραβάσεις των προνοιών των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017