Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες bd-capital Partners Ltd και Bridgepoint SAS στην οποία αντίστοιχα θα συνεισφέρουν τις επιχειρήσεις SportPursuit Ltd και Private Sport Shop
07/08/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες bd-capital Partners Ltd και Bridgepoint SAS στην οποία αντίστοιχα θα συνεισφέρουν τις επιχειρήσεις SportPursuit Ltd και Private Sport Shop.

Η bd-capital Partners Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Επενδύει σε εταιρείες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των υπηρεσιών και των καταναλωτών, όπου τα μεταβαλλόμενα πρότυπα καταναλωτικής συμπεριφοράς και η τεχνολογική επίδραση οδηγούν στην ανάπτυξη.

Η Bridgepoint SAS είναι μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται διάφορα επενδυτικά κεφάλαια και ανήκει στον όμιλο Bridgepoint. Ο όμιλος Bridgepoint είναι ένας διεθνώς ενεργός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον τομέα των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων με επίκεντρο το τμήμα της μεσαίας αγοράς. Οι επενδύσεις του ομίλου Bridgepoint εμπίπτουν σε έξι κύριους επιχειρηματικούς τομείς: Υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, καταναλωτικά προϊόντα, τεχνολογία και μελλοντικές βιομηχανίες.

Η SportPursuit Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας. Η SportPursuit Ltd λειτουργεί ως πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου όπου προσφέρει μια σειρά προϊόντων αθλητισμού, υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενεργού τρόπου ζωής από διάφορες επωνυμίες.

Η Private Sport Shop είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η Private Sport Shop είναι ένας διαδικτυακός έμπορος λιανικής πώλησης αθλητικού εξοπλισμού έκτακτων/ ιδιωτικών εκπτωτικών πωλήσεων («flash private sales»).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου