Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aqseptence Group GmbH από τις Oaktree Capital Group, LLC και Brookfield Corporation, μέσω της AQS BidCo GmbH
22/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου Aqseptence Group GmbH από τις Oaktree Capital Group, LLC και Brookfield Corporation, μέσω της AQS BidCo GmbH.

Η AQS BidCo GmbH είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο δεν έχει προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οποίο συστάθηκε για να ενεργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η AQS BidCo GmbH ανήκει στον όμιλο Oaktree, ένα όμιλο εταιρειών του οποίου τον τελικό έλεγχο έχουν από κοινού οι οντότητες των Oaktree Capital Group, LLC και Brookfield Corporation.

Η Oaktree Capital Group, LLC, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Oaktree είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, της οποίας οι επενδύσεις επικεντρώνονται στην εταιρική πίστωση, τα ιδιωτικά κεφάλαια, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και τις εισηγμένες μετοχές. Τα κεφάλαια και οι λογαριασμοί που διαχειρίζεται η Oaktree έχουν επενδύσει σε διάφορους κλάδους, όπως η παραγωγή, η υγειονομική περίθαλψη, η κλωστοϋφαντουργία, τα ταξίδια, η εξόρυξη και τα μέσα ενημέρωσης.

Η Brookfield Corporation είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά. H Brookfield είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, προσφέρει μια σειρά από δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες και είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τορόντο. Οι επενδύσεις της Brookfield επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση, τις υποδομές, τα ιδιωτικά κεφάλαια, τα ακίνητα, τις πιστώσεις και τις ασφάλειες.

Η Aqseptence Group GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Ο Στόχος είναι διεθνής προμηθευτής εξειδικευμένων προϊόντων εξοπλισμού και λύσεων συστήματος για τη διαχείριση νερού και αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων του φιλτραρίσματος και του διαχωρισμού καθώς και τεχνολογίας νερού για βιομηχανικούς πελάτες και δημοτικές αρχές.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου