Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης- Ξενοδοχείου Grand Hyatt Limassol μεταξύ των Anolia Holdings Ltd και Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC
03/11/2022


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Anolia Holdings Ltd και Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν τη Συμφωνία Διαχείρισης Ξενοδοχείου Grand Hyatt Limassol μεταξύ των Anolia Holdings Ltd και Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC.

Η Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC συστάθηκε, σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και ο κύριος σκοπός της είναι η διαχείριση και δικαιοχρησία (management and franchise) των ξενοδοχείων που φέρουν την επωνυμία Hyatt στις περιοχές της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής κάτω από την επωνυμία της Hyatt (portfolio of Hyatt brands). Επιπλέον, η Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC συντονίζεται με άλλες εταιρείες του ομίλου Hyatt που δραστηριοποιούνται εκτός της πιο πάνω γεωγραφικής περιφέρειας, με σκοπό να διατηρούνται κοινά πρότυπα ξενοδοχεία (common standard hotels) που φέρουν την επωνυμία Hyatt.

Επιχείρηση-Στόχο στην παρούσα πράξη Συγκέντρωσης αποτελεί το Ξενοδοχείο Grand Hyatt Limassol. Πρόκειται για ξενοδοχείο 5 αστέρων με την ονομασία Grand Hyatt Limassol που θα ανεγερθεί στην ανατολική ακτή της Λεμεσού. H Anolia, ως ιδιοκτήτρια της εν λόγω ανάπτυξης, σύνηψε τη Συμφωνία Διαχείρισης με την Hyatt με σκοπό την παραχώρηση της διαχείρισης του Ξενοδοχείου στην Hyatt λόγω της εμπειρίας που διαθέτει η Hyatt στον τομέα της διαχείρισης ξενοδοχείων. Η Hyatt θα λειτουργεί το Ξενοδοχείο κάτω από την επωνυμία (brand) Grand Hyatt Limassol σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του ομίλου εταιρειών Hyatt που αφορούν στη συγκεκριμένη επωνυμία (brand).

Η Anolia είναι εταιρεία η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι σκοποί για τους οποίους συστάθηκε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή επενδυτικών επιχειρήσεων και άλλων δραστηριοτήτων όπως να κτίζει, να έχει στην κατοχή της και να διατηρεί στο όνομα της ή στο όνομα άλλων, διαφόρων ειδών δικαιώματα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου