Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Αυτεπάγγελτη έρευνα αποφάσισε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με την απόκτηση προγραμμάτων υψηλής στάθμης (premium media content) και την διανομή τους
24/05/2007


Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε την διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με την απόκτηση προγραμμάτων υψηλής στάθμης (premium media content) που αφορούν μεταξύ άλλων τη μετάδοση αθλητικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και άλλου περιεχομένου και την διανομή τους μέσω οιασδήποτε ψηφιακής ή αναλογικής πλατφόρμας ή άλλης τεχνολογίας.

Στα πλαίσια της εν λόγω αυτεπάγγελτης έρευνας, η ΕΠΑ έδωσε οδηγίες όπως διεξαχθεί δέουσα έρευνα και ετοιμασθεί σχετικό σημείωμα της Υπηρεσίας με τα ευρήματά της μετά από τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και την αποστολή ερωτηματολογίων προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η ΕΠΑ μετά από αιτήσεις των εταιρειών Lumiere TV Ltd (LTV) και Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) με απόφαση της ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2004, εξέδωσε διάταγμα ατομικής εξαίρεσης με όρους που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση και έδωσε παράταση σε ορισμένες συμφωνίες μεταξύ ΚΟΠ και LTV μέχρι τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2006-2007. Οι σχετικές αιτήσεις αφορούσαν παραχώρηση δικαιωμάτων μετάδοσης μαγνητοσκοπημένων στιγμιοτύπων των παγκύπριων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Κύπρου και της άμεσης μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Κύπρου.

Μεταξύ των όρων που έθεσε η Επιτροπή στην εν λόγω απόφαση της ήταν η υποχρέωση της ΚΟΠ, μετά τον τερματισμό των συμφωνιών ΚΟΠ – LTV, να προβεί στο διαχωρισμό των δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών αγώνων με ξεχωριστά πακέτα και επίσης στη διεξαγωγή προσφορών μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο των ποδοσφαιρικών αγώνων σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η εν λόγω απόφαση της ΕΠΑ εκδόθηκε στην βάση της προσπάθειας δημιουργίας αναγκαίων προϋποθέσεων έτσι ώστε η συγκεκριμένη αγορά να αρχίσει να λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και επιπρόσθετα να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προετοιμαστούν ανάλογα ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.
Στα πλαίσια της ίδιας προσπάθειας η ΕΠΑ προχώρησε στην αυτεπάγγελτη έρευνα για να εξετάσει τη συγκεκριμένη αγορά και να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου