Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Artessence FZC και EURO Parfums FZE από την Advent International L.P., μέσω της Al Mansart (Luxembourg) Bidco SCS
27/07/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Artessence FZC και EURO Parfums FZE από την Advent International L.P., μέσω της Al Mansart (Luxembourg) Bidco SCS.

H Advent International L.P. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Advent δραστηριοποιείται στις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Advent επικεντρώνεται: (i) στην απόκτηση μετοχών ιδίων κεφαλαίων (equity stakes) (τόσο ελεγχόμενων όσο και μη ελεγχόμενων) σε εταιρείες στις οποίες θεωρεί ότι μια ενίσχυση κεφαλαίου θα βελτίωνε τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της, και (ii) στη διαχείριση επενδυτικών ταμείων.

Η Al Mansart (Luxembourg) Bidco SCS είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Al Mansart είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο δεν έχει προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οποίο συστάθηκε για να ενεργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από την Advent International L.P..

Η Artessence FZC και η EURO PARFUMS FZE είναι εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών (ο Όμιλος Στόχου). Ο Στόχος δραστηριοποιείται στη διανομή πολυτελών αρωμάτων υπό τις επωνυμίες, «Parfums de Marly» και «Initio Parfums Privés», σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω λιανοπωλητών, οι οποίοι είναι επιλεγμένα μπουτίκ καταστήματα και διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κάθε επωνυμίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου