Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Επιτροπή


Μέλος - Ιωάννα Σαπίδου

Η Ιωάννα Σαπίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985.

Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, με Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate Diploma Programme/ IBDP), καθώς και με Ελληνικό Απολυτήριο.


Ακολούθως, απέκτησε πτυχίο Νομικής με Ευρωπαϊκές Σπουδές (LLB with European Studies) από το Πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα πλαίσια του πτυχίου της, φοίτησε για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και εργάστηκε για αντίστοιχο χρονικό διάστημα σε συμβουλευτική εταιρεία στις Βρυξέλλες.


Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (LLM in Competition Law) από το Kings College London, στο πλαίσιο του οποίου εκπόνησε διατριβή για την συμπίεση του περιθωρίου κέρδους (margin squeeze) υπό το πρίσμα του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.
Κατέχει περαιτέρω μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Οικονομικές Πτυχές του Δικαίου του Ανταγωνισμού, επίσης από το Kings College London (Post Graduate Diploma in Economics of Competition Law).

Αποφοίτησε επίσης από το College of Law of England and Wales με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Legal Practice Course, με κατεύθυνση Εμπορικού Δικαίου.Έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP) στη μονάδα Strategy and Delivery.


Άσκησε τη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2011 μέχρι και το διορισμό της ως Μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, τον Ιούνιο του 2023.


Στο διάστημα αυτό, εργάστηκε στο εταιρικό και εμπορικό τμήμα μεγάλου δικηγορικού οίκου της Λευκωσίας και οι κύριοι τομείς απασχόλησης της αποτελούσαν το δίκαιο ανταγωνισμού, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή εν γένει καθώς και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με πτυχές του δικαίου της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου