Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


2. Με τι ασχολείται η Επιτροπή;

Με θέματα που αφορούν:

· Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εταιρειών,
· Συμπράξεις επιχειρήσεων (καρτέλ),
· Άλλες αντιανταγωνιστικές πρακτικές,
· Έλεγχο συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου