Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


2. Με τι ασχολείται η Επιτροπή;

Με θέματα που αφορούν:

· Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεις εταιρειών,
· Συμπράξεις επιχειρήσεων (καρτέλ),
· Άλλες αντιανταγωνιστικές πρακτικές,
· Έλεγχο συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017