Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Broadband Connectivity Solutions (Restricted) Limited από τις εταιρείες Al Yah Satellite Communications PrJSC και Hughes Network Systems LLC
18/10/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Al Yah Satellite Communications PrJSC και Hughes Network Systems LLC με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν στη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Η Al Yah Satellite Communications PrJSC αποτελεί ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρων και παρέχει πολλαπλές δορυφορικές λύσεις στον τομέα ευρυζωνικής μετάδοσης, άμυνας και επικοινωνιών.

Η Hughes Network Systems LLC αποτελεί ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ και παρέχει ευρυζωνικές δορυφορικές τεχνολογίες και ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η κοινή επιχείρηση που θα δημιουργηθεί από τις δυο πιο πάνω εταιρείες θα φέρει την επωνυμία Broadband Connectivity Solutions (Restricted) Limited και θα δραστηριοποιείται στην παροχή δορυφορικών υπηρεσιών σταθερής φύσεως.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου