Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δεσπόζουσα Θέση Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 3/2023 - Aυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στον τομέα της διάθεσης τσιμέντου
10/01/2023Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 3_2023.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου