Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συγκεντρώσεις Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 60/2018 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της AEPF III 34 S.a.r.l του μετοχικού κεφαλαίου της CYCMC I Limited από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
27/11/2018Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 60_2018.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου