Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων και Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής από την CVC Capital Partners SIVAC-FIS S.A., μέσω της VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε.
14/04/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την CVC Capital Partners SIVAC-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων και Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής, μέσω της VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε..

Η CVC, μαζί με τις θυγατρικές τις και την CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι οντότητες ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες του Δικτύου CVC περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.

Η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Vivartia Holdings S.A.) είναι εταιρεία συμμετοχών (holding company) και ιθύνουσα εταιρεία (holding company) του ομίλου VIVARTIA. Οι δραστηριότητες του ομίλου VIVARTIA μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής επιχειρηματικούς κλάδους: (i) Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών, με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυμών φρούτων, (ii) Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων, με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή καταψυγμένων τροφίμων και ζυμών, όπως λαχανικά και μείγματα λαχανικών, και (iii) Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας, με αντικείμενο τη λειτουργία εστιατορίων ταχείας εστίασης και καφέ-ζαχαροπλαστείων και την παροχή υπηρεσιών catering.

Στόχο στην παρούσα συναλλαγή αποτελούν η εταιρεία Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ζΥΜΗ») η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και πώληση κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης – σφολιάτας και η εταιρεία Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής («ΑΛΕΣΙΣ»), η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην πώληση κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, καθώς και φρέσκων προϊόντων ζύμης (ψυγείου).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου