Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της KACO New Energy GmbH από την Siemens Aktiengesellschaft
19/03/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της KACO New Energy GmbH από την Siemens Aktiengesellschaft.

Η Siemens Aktiengesellschaft είναι μετοχική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Επιχειρήσεων της Siemens. Ο Όμιλος Siemens δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και του αερίου, στις υπηρεσίες παραγωγής ενέργειας, στη διαχείριση ενέργειας, στις τεχνολογίες κατασκευής, στην κινητικότητα, στο ψηφιακό εργοστάσιο, στη βιομηχανία επεξεργασίας και κινητικότητα, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην υγεία, στη Siemens και Gamesa Renewable Energy και στη Next 47.

Η KACO New Energy GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας η οποία προσφέρει λύσεις για τον εφοδιασμό με ηλιακή ενέργεια και την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας, προσφέροντας μετατροπείς σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας της ενέργειας και της ηλιακής ενέργειας.

Η επιχείρηση KACO Photovoltaic String Inverter, θυγατρική της KACO New Energy GmbH, παράγει και διαθέτει προς πώληση φωτοβολταϊκούς μετατροπείς στοιχειοσειράς και προσφέρει παράγωγες/σχετικές υπηρεσίες, π.χ. επισκευή και συντήρηση. Σημειώνεται ότι όλες οι όλες τι άλλες δραστηριότητες της KACO New Energy GmbH που δεν σχετίζονται με τη KACO Photovoltaic String Inverter δεν αποτελούν μέρος της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου