Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τις εταιρείες Cyprus Trading Corporation Public Co Ltd, Christis Dairies Public Ltd και Vivartia Α.Β.Ε.Ε. (Δέλτα Συμμετοχών)
03/01/2007


Στις 20 Δεκεμβρίου 2006, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους της εταιρείας Vivartia Α.Β.Ε.Ε. (Δέλτα Συμμετοχών), προτεινόμενης συγκέντρωσης αναφορικά με συμφωνία μεταξύ της Cyprus Trading Corporation Public Co Ltd και της Vivartia Α.Β.Ε.Ε. για εξαγορά από την Vivartia Α.Β.Ε.Ε. του 46% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Christis Dairies Public Ltd το οποίο κατέχει η Cyprus Trading Corporation Public Co Ltd.

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

- Vivartia Α.Β.Ε.Ε.: κλάδος τροφίμων και ιδιαιτέρα στην παραγωγή και διανομή γαλακτομικών προϊόντων, στα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης και στα καφέ μπαρ, στην παραγωγή και διανομή κατεψυγμένων τροφίμων και στην παραγωγή τυποποιημένων τροφίμων.

- Christis Dairies Public Ltd:

- Cyprus Trading Corporation Public Co Ltd:

Με βάση όλα τα ενώπιον της στοιχεία, η ΕΠΑ μέσω της Υπηρεσία της θα προχωρήσει στην προκαταρτική αξιολόγηση της πράξης και ετοιμασία σχετικής έκθεσης προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει σχετικά, μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών που της παρέχουν οι Νόμοι περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 1999-2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου