Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της Murka Ltd και Μurka Entertainment Ltd από τη The Blackstone Group L.P.
15/03/2019


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία The Blackstone Group LP με κοινοποίηση την προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου της πρόκειται να προβούν σε εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της Murka Ltd και Μurka Entertainment Ltd, μέσω της Tribe Cyprus Bidco Ltd.

Η Blackstone Group LP αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής ενναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων.

Tribe Cyprus Bidco Ltd αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού το οποίο συστάθηκε για τους σκοπούς της παρούσα πράξης συγκέντρωσης.

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελεί η επιχείρηση των Murka Ltd και Μurka Entertainment Ltd αναφορικά με κοινωνικά διαδυκτιακά παιχνίδια καζίνο τα οποία μπορούν να αναπραχθούν μέσω προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σε υπολογιστή ή σε κινητά τηλέφωνα. Ο Στόχος λειτουργεί σε μια αγορά δύο όψεων και συμβάλλεται με κοινωνικές πλατφόρμες όπως το Facebook και το Amazon για να προσφέρει τα παιγνίδια του. Εισπράττει έσοδα από αγορές εντός της εφαρμογής που πραγματοποιούνται από παίκτες εντός του παιχνιδιού του και από την προβολή διαφημίσεων και βίντεο εντός του παιχνιδιού του.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου