Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εντερσοφτ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Λογισμικού και Υπηρεσιών από τις Rucio Investment S.à r.l. και Olympia Group Ltd, μέσω της Unity Holding Company Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
30/04/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εντερσοφτ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Λογισμικού και Υπηρεσιών από τις Rucio Investment S.à r.l. και Olympia Group Ltd, μέσω της Unity Holding Company Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

Η Unity Holding Company Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία είναι μία εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η Unity είναι όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο συστάθηκε για τους σκοπούς της Συναλλαγής.

Η Rucio Investment S.à.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Rucio, μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις και στην πώληση καλλυντικών προϊόντων.

Η Olympia Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Olympia είναι μητρική εταιρεία του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Olympia. Ο Όμιλος Olympia δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών του, στους τομείς του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, της ενέργειας, της διανομής, του λογισμικού και των εμπορικών ακινήτων (ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων).

Η Εντερσοφτ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Λογισμικού και Υπηρεσιών είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας. Ο Στόχος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής και, ειδικότερα, στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου