Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών USG Manufacturing Worldwide Ltd και Boral Middle East FZE από τη Gerb. Knauf KG, μέσω της Knauf International GmbH
20/12/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών USG Manufacturing Worldwide Ltd και Boral Middle East FZE από τη Gerb. Knauf KG, μέσω της Knauf International GmbH.

Η USG Manufacturing Worldwide Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Νησιών Καϋμάν και η Boral Middle East FZE που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποτελούν το Στόχο στην εν λόγω πράξη. Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας οικοδομικών υλικών (building materials), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μεταλλικών προφίλ (metal profiles), αρθρωτών ψευδοροφών συμπεριλαμβανομένων και ανοιχτών ψευδοροφών (modular suspended ceilings including open suspended ceilings) και πλακών επένδυσης (sheathing boards – προϊόντων Securock).

Η Gerb. Knauf KG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και αποτελεί μητρική εταιρεία του ομίλου Knauf. Ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών προϊόντων (building products), οικοδομικού εξοπλισμού και οικοδομικών εργαλείων (construction equipment and tools).

Η Knauf International GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και είναι θυγατρική της Gerb. Knauf KG. Είναι ενεργή ως διαχειριστική μητρική οντότητα χωρίς οποιεσδήποτε δικές της δραστηριότητες.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου