Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της International Design Surfaces Investments, S.L. από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της Almazora Acquisitions, S.L.U.
21/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της International Design Surfaces Investments, S.L. από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της Almazora Acquisitions, S.L.U.

Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου που, μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Το Δίκτυο CVC παρέχει επενδυτικές συμβουλές και/ή διαχειρίζεται επενδύσεις για λογαριασμό ορισμένων ταμείων και επενδυτικών οχημάτων (certain funds and investment vehicles). Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμφέροντα σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες κυρίως στην Ευρώπη, την Αμερική και στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού.

Η Almazora Acquisitions, S.L.U. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας και είναι όχημα ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε για να ενεργήσει ως όχημα απόκτησης για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής.

Η International Design Surfaces Investments, S.L. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας και με άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της και κοινές επιχειρήσεις που της ανήκουν εν μέρει, συνιστούν τον Όμιλο Neolith. Ο Όμιλος Neolith (στο εξής ο «Στόχος»), είναι όμιλος με δραστηριότητες που σχετίζονται με επιφάνειες από πυροσυσσωματωμένη πέτρα (sintered stone surfaces), κυρίως για κουζίνες και μπάνια. Τα βασικά προϊόντα του Ομίλου Neolith είναι πάνελ από πυροσυσσωματωμένη πέτρα (sintered stone) κουζίνας, μπάνιου και εξωτερικά και εσωτερικά πάνελ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων δαπέδων, τοίχων και άλλων προσόψεων. Εκτός από την πυροσυσσωματωμένη πέτρα (sintered stone), ο όμιλος Neolith πωλεί επίσης φυσικές πέτρες όπως γρανίτη και μάρμαρο (η επιχείρηση «Granith») από το 2014. Σύμφωνα με τις πωλήσεις πυροσυσσωματωμένης πέτρας (sintered stone), η Granith χρησιμοποιείται κυρίως σε κουζίνες και μπάνια.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου