Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012

 • Κοινοποίηση Συγκέντρωσης αναφορικά με 1) την εξαγορά των εταιρειών Newco Nat IT και Newco Nat TK από την Ferrero International S.A. και 2) την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας Newco SL από τις Ferrero International S.A. και IF-Mariano Stelliferi S.P.A.
 • Ανακοίνωση διορισμού Προέδρου και Μελών της ΕΠΑ
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Perstop Holding France SAS από την PTT Global Chemical Public Company Ltd μέσω της θυγατρικής της εταιρείας PTT GC International BV
 • Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικών και οικονομολόγων συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Vertu Corporation Ltd από την εταιρεία EQT VI Ltd, μέσω της εταιρείας Crown Bidco Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις P.M.Tseriotis Ltd και Tryfon Distributors (1988) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd από την Unicars Ltd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Herbert Smith LLP και Freehills
 • Κοινοποίηση Συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση των εταιρειών Metlac Holding S.r.l και Metlac S.p.A από την εταιρεία Akzo Nobel Coatings International B.V. με εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών
 • Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικού και οικονομολόγου συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας V.D.M. Invest Comm. VA και της θυγατρικής της Gryson NV από τον όμιλο εταιρειών Japan Tobacco Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με συγχώνευση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ταμασσού και της Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Μαχαιρά
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Unilever Tseriotis Cyprus Ltd από τις εταιρείες Unilever Overseas Holdings Ltd και P.M.Tseriotis Ltd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου της Global Ports Investments Plc από την APM Terminals B.V.
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της OJSC Kamaz από την Daimler AG
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της αντιπροσώπευσης και εμπορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών PEUGEOT και μοτοσικλετών PIAGGIO και GILERA της εταιρείας MPM Eurocars Ltd από την εταιρεία Demstar Automotive Ltd.
 • Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικών και οικονομολόγων συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας 3W Power S.A. από την εταιρεία Nordic Capital Fund VII, μέσω της θυγατρικής της Andrem Power S.C.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marfin Travel ΜΕΠΕ από την εταιρεία Amathus Public Ltd, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Amathus Ελλάς Τουριστική Α.Ε
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Geo 3 & Co. S.C.A της GlobeOp Financial Services S.A.
 • Míσθωση Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου και Οικονομολόγου Συμβούλου - Αρ. διαγ. 2/2012
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Golvenveil Ltd και Rodardo Ltd, Prime Insurance Company Ltd, Prime Assistance Ltd και Demco Insurance Ltd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Global Marine Systems Energy Ltd από την Prysmian UK Group Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του Διεθνή τομέα της IFG Group Plc από την εταιρεία AnaCap FP GP II Limited
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες G.A.P Vassilopoulos Public Ltd και Ostero Holdings Ltd
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες G.A.P Vassilopoulos Public Ltd και Ostero Holdings Ltd
 • Κοινοποίηση Συγκέντρωσης που αφορά την εξαγορά των εταιρειών Vale Manganese Norway AS και Vale Manganese France SAS από την Glencore International Plc
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Aenova Holding S.á r.l. από την Apollo 11 S.á r.l.
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull Blyth Araouzos Ltd (Μέρος Α) και της Anastasios Stephanides & Son Ltd (Μέρος Β)
 • Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του ομίλου Forthnet Α.Ε. και/ή της Multichoice Hellas S.A. για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου 13(Ι)/2008 καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ της Συνεργατικής Οικοδομικής Εταιρείας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ και του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Λευκωσίας Λτδ
 • Ενημέρωση αναφορικά με την συγκέντρωση των εταιρειών The Cyprus Cement Public Co Ltd (K.E.T.) και Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής στην εταιρεία Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(Ι)/2008) στα πλαίσια της Καταγγελίας της εταιρείας Ανδρέας & Πανίκος Μάππα εναντίον της εταιρείας Linde-Hadjikyriacos Gas Ltd
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ συνολικό πρόστιμο ύψους €960,000 για παράβαση των άρθρων 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Thunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ αναφορικά με το αίτημα της για παροχή της δυνατότητας προσφοράς υπηρεσιών Premium SMS mobile termination στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με συγχώνευση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Φρενάρου-Αχερίτου και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δερύνειας
 • Το Eυρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού βελτιώνει Πρότυπο Πρόγραμμα Επιείκειας (Model Leniency Programme)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias S.A. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέσω Δημόσιας Πρότασης
 • Απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας Golden Telemedia Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ για άρνηση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με κλήσεις υπεραξίας (900) για χρήστες so-easy
 • Παραπομπή της συγκέντρωσης των αεροπορικών εταιρειών Ολυμπιακή-Aegean, βάσει του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004, μετά από σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του Rosen-Eiskrem Group [(i) Rosen Eiskrem GmbH και (ii) Rosen Eiskrem Sud GmbH] από την εταιρεία DMK EIS GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Public Joint Stock Company AvtoVaz από την Renault S.A.S. France
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής στην εταιρεία Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(Ι)/2008) στα πλαίσια της Καταγγελίας της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ εναντίον της εταιρείας Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας και Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λιοπετρίου
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας NU3 NV από την NutriSI Holding NV, μέλος του ομίλου εταιρειών Israel Corporation Limited
 • Έκδοση των περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε περίπτωση συμπράξεων κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμών του 2011
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Temmler Werke Holding GmbH από την Apollo Holding GmbH
 • Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ συνολικό πρόστιμο ύψους €637,112 για παράβαση των άρθρων 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης καταγγελίας της εταιρείας NETSMART (CYRPUS) LTD εναντίον της ΑΤΗΚ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με συγχώνευση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Φρενάρου-Αχερίτου και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δερύνειας
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Alpha Bank Α.Ε. σχετικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Bank of Greece Α.Ε.
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
 • Παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συγκέντρωσης των εταιρειών Olympic Air Ανώνυμος Εταιρεία Αεροπορικών Μεταφορών και Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε (άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 139/2004)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Kelicom Holdings Co. Limited από την εταιρεία Intralot Holdings International Limited
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €130,000 για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Thunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ αναφορικά με το αίτημα της για παροχή της δυνατότητας προσφοράς υπηρεσιών Premium SMS στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ
 • Η Επιτροπή με απόφαση της έκρινε ότι το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παραβίασε το άρθρο 30(3) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (Καταγγελία της Andreas Alexandrou Accessories Ltd εναντίον του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών)
 • Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην FISSLER GmbH διοικητικό πρόστιμο ύψους €112,294.00 για παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας ALPHA ELECTRIC HOUSE LTD εναντίον της FISSLER GmbH.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Kayak Software Corporation από την εταιρεία priceline.com Incorporated
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Centro Servizi Metalli S.p.A. από την Slovenska industrija jekla d.d.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της εταιρείας Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (Π.Ο.Α) Δημόσια Λτδ για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου 13(Ι)/2008, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου