Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017

 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης Solvay Acetow από τον όμιλο The Blackstone Group L.P.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ελέγχου στοιχείων ενεργητικού και οντοτήτων της HANITA COATINGS RURAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD από την AVERY DENNISON CORPORATION.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στον Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των μετοχών της Pinarello Holding S.p.A. από την L Catterton Management Ltd, μέσω της και L Catterton Europe S.a.s.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ironshore Inc. από την εταιρεία Liberty Mutual Group Inc..
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ABM Italia S.p.A. από την εταιρεία Keter Group BV, μέσω της θυγατρικής της Corona Plastic (2016) S.r.L.
 • H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ αναφορικά με τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο 2014 (Ν. 83(I)/2014)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας YongLe Tape Ltd από την εταιρεία Avery Dennison Corporation, μέσω της Avery Dennison Hong Kong B.V.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία τριών επιχειρήσεων μεταξύ του Marlow Group και του Schoeller Group.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Stena Weco A/S από την εταιρεία Stena Bulk AB, μέσω της Stena Bulk Denmark APS
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης Kalisee Ltd από την Hellenic Bank Public Company Ltd και την APS Recovery Cyprus Ltd και την απόκτηση εκ μέρους της Kalisee Ltd της (α) διαχείρισης και ανάκτησης μη εξυπηρετούντων δανείων και της (β) διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αποκτηθείσας μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια, της Hellenic Bank Public Company Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Grome Marketing (Cyprus) Ltd, Grome İç ve Diş Ticaret Limited Şikreti, Bathroom Solutions Ltd από την Grohe AG.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Axtmann Aviation Holding GmbH από τη Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C.(c)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της AC Boilers S.p.A. από τη Ansaldo Energia S.p.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με συμφωνία των εταιρειών Atlantica Hotel Management Limited και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πλάζα Λίμιτεδ σχετικά με το ξενοδοχείο MIRAMARE BEACH HOTEL
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού της Thomas Cook Airlines Belgium N.V. από την Brussels Airlines NV.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του Ξενοδοχείου ALOE από την Aether Anthana Ltd, μέσω της Antasia Hotels Ltd
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας TeleSign Holdings Inc. από την Belgacom International Carrier Services S.A..
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Allied World Assurance Company Holdings, AG, από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στις εταιρείες JCC Payment Systems Limited, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, USB Bank Plc, Alpha Bank Cyprus Ltd, Εμπορική Τράπεζα Κύπρου Λτδ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και Societe Generale Cyprus Ltd, πρόστιμο συνολικού ύψους €31.009.766 για παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α) και 6(1)(α) και (β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2014 και των αντίστοιχων άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας FBME Card Services Ltd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Industrie De Nora S.p.A. από την The Blackstone Group L.P.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Elitech Group SAS από τη PAI Partners SAS, μέσω της Haciendas Investments Sarl
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης T.I.S. Total Integrated Services Ltd από τις Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd και G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της EuroAvionics Holding GmbH από τη Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., μέσω της Hensoldt Holding Germany GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων Πλαστικά Θράκης Α.Ε.Β.Ε. (μέσω της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ) και Έλαστρον Α.Ε.Β.Ε. - Χαλυβουργικά προϊόντα (μέσω της εταιρείας Έλαστρον Αγροτική Α.Ε.Β.Ε.)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της UBA ‘Laserpas’ από τη Sistema Finance S.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Neurosoft AE από τη ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω της OPAP Investment Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της IRCA S.p.A. από τη Carlyle Group LP, μέσω της Biscotto S.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης σχετικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που αφορούν τα καλλυντικά Burberry από την Coty Inc. μέσω της Coty Geneva Sarl Versoix
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με τον Περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμο του 2017
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της M.T.A. S.p.A. από την Robert Bosch GmbH διαμέσου της Robert Bosch S.p.A.
 • H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και όρων που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της San Patrick S.L.U. από το ταμείο BC European Capital X, μέσω της CatLuxe S.a r.l
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Alphabet Holding Company, Inc. από την KKR & Co L.P., μέσω της Clover Acquisition Holding Inc.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην εταιρεία MTN Cyprus Limited αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφαση της επέβαλε στον Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) πρόστιμο ύψους €2.121,12 για παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(1)/2014 στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας του Δήμου Πάφου.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CL Intressenter AB από την Nalka Strukturfond AB, μέσω της Goldcup 14938 AB
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην εταιρεία Henkel AG & Co KGaA και στη θυγατρική της GPM HENKEL LTD, από κοινού και κεχωρισμένα, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του άρθρου 102 στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων που διεξάγει η εταιρεία CHRIKAR Trading Company Ltd από την εταιρεία ARGOSY Trading Company Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Hermes Airports Ltd, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της TP Group-CI Inc. από την EQT Mid Market US Limited Partnership, μέσω της Bambino Midco Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΗ Holdco Ltd από τη KKR & Co. L.P., μέσω της Hensoldt Holding Germany GmbH
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών τριών συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Marathon Acquisition, Inc. από την IFS Americas, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd και HOB House of Beauty Ltd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Athiari Commercial (Paphoς) Ltd από την εταιρεία Philelia Limited
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στις εταιρείες ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, πρόστιμο συνολικού ύψους €20.775.630 (είκοσι εκατομμυρίων, επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και εξακόσιων τριάντα ευρώ) για παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών μεταξύ της κάθε μιας εταιρείας πετρελαιοειδών, ξεχωριστά, με τους πρατηριούχους της, για ομοιόμορφο καθορισμό λιανικών τιμών στην αγορά λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, παρακωλύοντας, νοθεύοντας και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.
 • Show details for 20162016
  Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου