Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου υπ’ Αρ. 2004/2012 επί της προσφυγής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
 • Προσωρινή διακοπή τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Black Forest Distillers GmbH από την Pernod Ricard S.A., μέσω της θυγατρικής της Pernod Ricard Deutschland GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας RRC Poland Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia από την Ingram Micro Inc
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 83(Ι)/2014
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 2008 ΚΑΙ 2014
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχείρησης Jeppesen Marine από την Digital Marine Solutions II Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Kermia Hotels Ltd και διαφόρων ακινήτων που ανήκουν στην Kermia Ltd από την εταιρεία Aesara Investment Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Fairways Automotive Holdings Ltd από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, μέσω της Landanafield Properties Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Sportsman Media Holding GmbH από την Sportradar AG
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης Biosafe Group SA από την General Electric Company, μέσω της Biacore International AB
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεως προς τις εταιρείες ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD, Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΤΔ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, BETOMAN LIMITED, Ι & S KRITONIS LIMITED και ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ αναφορικά με πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του Νόμου 19/7/2016
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Hermes Airports Ltd αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της EPICOR. INC. και των θυγατρικών της από την KKR & CO. L.P., διαμέσου της ELEMENT ACQUISITION CORP.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτιθέμενη εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της NetSuite Inc. από την Oracle Corporation, μέσω της εταιρείας Napa Acquisition Corporation
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Clivet S.p.A. και Clivet Espana S.A.U. από την Midea Electrics Netherlands B.V.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AstraZeneca Sodertalje 1 AB και στοιχείων ενεργητικού του ομίλου AstraZeneca από την εταιρεία Pfizer Inc, μέσω της θυγατρικής της Pfizer Ireland Pharmaceuticals
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 83(Ι)/2014
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου από την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Jordans Limited και Jordans Trust Company Limited από την εταιρεία Accomplish UK Holdings Limited.
 • H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού προχωρεί στη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης των Λιμενικών Υπηρεσιών «Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) από την P & O MARITIME CYPRUS LTD.
 • H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού προχωρεί στη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Terminal του Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3) από την DP WORLD LIMASSOL LTD
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Terminal του Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3) από την DP WORLD LIMASSOL LTD.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης των Λιμενικών Υπηρεσιών «Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) από την P & O MARITIME CYPRUS LTD
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Dynamic Network Services Inc. από την Oracle Corporation, μέσω των εταιρειών OC Acquisition LLC και Dakota Acquisition Corporation
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Ιntergaz Ltd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FSIA Investimenti S.r.l. από την Poste Italiane S.p.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LUKOIL CYPRUS LTD από την εταιρεία CORAL Α.Ε. Πετρελαιοειδών & Χημικών Προϊόντων.
 • H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση αναφορικά την απόκτηση της διαχείρισης των Λιμενικών Υπηρεσιών «Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) από την P & O MARITIME CYPRUS LTD συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις
 • H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Terminal του Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3) από την DP WORLD LIMASSOL LTD συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Vouvray Holdings Limited από την Advent International Corporation, μέσω της AI Mistral Limited
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 24/12/2016
 • Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου