Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011

 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών Rodardo Ltd και Interlife Insurance Company Ltd από την εταιρεία Golvenveil Ltd
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 75% μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Valadar Trading Ltd από την εταιρεία Togebi Holdings Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της Genesys Group από την εταιρεία Greeneden Topco S.C.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας The Book Depository International Limited από την εταιρεία Amazon.com.Inc. μέσω της εταιρείας Amazon EU S.a.r.l.
 • Συγχωνεύσεις: Διαβούλευση σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές για συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιτροπών ανταγωνισμού της ΕΕ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης Hellenic Aviation Fuelling Services Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας AuroTurbine, Inc (Delaware) από την εταιρεία International Lease Finance Corporation (California)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των εταιρειών Travelex Ltd, Travelex Canada Ltd, Travelex Currency Service Inc., Travelex Holdings Ltd από την εταιρεία The Western Union Company.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Netafim Ltd από την εταιρεία Bluedrip S.a.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Productora Tabacalera de Colombia SAS από την εταιρεία British American Tobacco International Holdings (UK) Limited.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία και E.F.G Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Q-Med AB από την εταιρεία Galderma Pharma SA μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Galderma Holdings AB
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Q-Med AB από την εταιρεία Galderma Pharma SA μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Galderma Holdings AB
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NutriSI Holdings N.V από την εταιρεία Israel Corporation Ltd, μέσω της θυγατρικής της Amsterdam Fertilizers B.V
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Φυλάξεως
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας Demco Insurance Ltd από την εταιρεία Rodardo Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Swissport Cyprus Ltd και LGS Handling Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Complan Foods Ltd από την εταιρεία Danone Holdings (UK)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Clappas Trading House Ltd από την εταιρεία Alkis Hadjikyriakos (Frou Frou) Public Ltd
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας La Poste από την εταιρεία Caisse des Depots et Consignations
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Grupo Guascor S.L. από την εταιρεία Dresser-Rand Group Inc
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Swissport Cyprus Ltd και LGS Holding Ltd για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης S & L Airport Services Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ltd από την εταιρεία Japan Tobacco Inc., μέσω των θυγατρικών της εταιρειών LORAS Holdings BV και JT International Holdings BV.
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά τμημάτων της εταιρείας Hellenic Mining Public Company Ltd από τις εταιρείες Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Λτδ και Χαρίλαος Αποστολίδης Δημόσια Λτδ
 • Οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού συμφώνησαν στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τις διασυνοριακές συγκεντρώσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αξιολόγηση από την Ε.Ε.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ Henkel Hong Kong Holding Ltd και Tiande Chemical Holdings Ltd
 • Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου