Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της TransAnt GmbH από την T.A.S. Overseas Investments Limited
24/01/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινομένη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της TransAnt GmbH από την T.A.S. Overseas Investments Limited.

Η T.A.S. Overseas Investments Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. H T.A.S. Overseas Investments Limited είναι εταιρεία κατοχής μετοχών, η οποία κατέχει μετοχές σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες κυρίως στην Ουκρανία. Η T.A.S. Overseas Investments Limited αποτελεί μέρος του Ομίλου TAS, ο οποίος είναι παρών στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας και έχει επιχειρηματικά ενδιαφέροντα που περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς, χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός τομέας, ακίνητη περιουσία, επιχειρηματικά σχέδια, γεωργία και βιομηχανία.

Ο Στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η TransAnt GmbH, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστρίας. Ο Στόχος είναι μία κοινοπραξία που είχε επισημοποιηθεί στα τέλη του 2020 μεταξύ του Στόχου, της Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft και της voestalpine Stahl GmbΗ, με σκοπό την δραστηριοποίηση στον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Στον παρόν στάδιο, ο Στόχος δεν έχει καμία εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, προβλέπεται να δραστηριοποιείται στην κατασκευή, ανάπτυξη, προμήθεια, πώληση και μίσθωση ευέλικτων βαγονιών και υπερκατασκευών για μεταφορές εμπορευμάτων στον βιομηχανικό τομέα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου