Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ- Ανώνυμος Εταιρεία από την Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων
09/10/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ- Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής η «ΜΕΒΓΑΛ») από την Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (εφεξής η «ΔΕΛΤΑ»).

Η ΜΕΒΓΑΛ είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και ανήκει σε φυσικά πρόσωπα. Οι δραστηριότητες της ΜΕΒΓΑΛ είναι η παραγωγή και η διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα, τυρί και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυμών φρούτου. Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση γιαουρτιού και τυριού φέτα.

Η ΔΕΛΤΑ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Eλλάδας. Η ΔΕΛΤΑ είναι θυγατρική της VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε(εφεξής η «VIVARTIA»)., μέλος του ομίλου Marfin Investment Group (εφεξής η «ΜIG»). H ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων. Η VIVARTIA μέσω θυγατρικών της στον κλάδο τροφίμων και ποτών και στον κλάδο εστίασης. Η ΜIG είναι επενδυτική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους κλάδους της επιβατηγού ναυτιλίας, μεταφορές, πληροφορικής, κτηματικά, υγείας, τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

Η ΜΙG δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των θυγατρικών της στην πώληση σοκολατούχου γάλακτος, γιαουρτιού και στον κλάδο του τουρισμού.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου