Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού
07/11/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι στις 30 Οκτωβρίου 2014 συνομολογήθηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Εκ μέρους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε η Πρόεδρος κα. Λουκία Χριστοδούλου και εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ο Πρόεδρος κος Δημήτριος Κυριτσάκης.

Σε κοινές δηλώσεις τους οι δύο επικεφαλής των Επιτροπών ανέφεραν ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας έχει σκοπό την ενίσχυση και διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Οι δύο επικεφαλής των Επιτροπών υπογράμμισαν το ρόλο της προστασίας του ανταγωνισμού στη δημιουργία πραγματικής και αποτελεσματικής ανάπτυξης της οικονομίας της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου