Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της NMT Holding B.V. από την Stena Logistics Holding A.B.
21/03/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της NMT Holding B.V. από την Stena Logistics Holding A.B..

Η Stena Logistics Holding A.B.είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου και ανήκει στον όμιλο Stena Sphere, ο οποίος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη λειτουργία πλοίων, στην υπεράκτια γεώτρηση, στη ναυτιλία, στα ακίνητα και στη χρηματοδότηση.

Η NMT Holding B.V. είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η NMT είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής παγκόσμιος διαμεταφορέας φορτίων Roll on/Roll off (RoRo) εμπορευμάτων και εφοδιαστικής, που ειδικεύεται στην παγκόσμια αποστολή αυτοκινήτων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων και άλλων αυτοπροωθούμενων ή τροχαίων φορτίων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου