Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Miteco AG και στοιχείων ενεργητικού της Miteco Italia S.r.l. από την Tetra Laval Holdings & Finance SA.
03/02/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Miteco AG και στοιχείων ενεργητικού της Miteco Italia S.r.l. από την Tetra Laval Holdings & Finance SA.

Η Tetra Laval Holdings & Finance SA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και ανήκει στον όμιλο εταιρειών Tetra Laval. Οι δραστηριότητες του ομίλου διαχωρίζονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες (α) Tetra Pak που ασχολείται με επεξεργασία, συσκευασία και συστήματα διάθεσης τροφής σε χάρτινο υλικό συσκευασίας, (β) DeLaval που ασχολείται με εξοπλισμό και συστήματα για την παραγωγή γάλακτος και την εκτροφή ζώων και (γ) Sidel που ασχολείται με εξοπλισμό συσκευασίας και συστήματα εμφιάλωσης ποτών. Ο όμιλος Tetra Laval δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση συστημάτων συσκευασίας και χάρτινων συσκευασιών για τρόφιμα, σε πωλήσεις εξοπλισμού και συστημάτων για την παραγωγή γάλακτος και φροντίδας ζώων και στην πώληση συστημάτων εμφιάλωσης ποτών.

Η Miteco AG αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Eλβετίας. Η Miteco Italia S.r.l εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στην αγορά συστημάτων επεξεργασίας ποτών. Η Miteco AG και η Miteco Italia S.r.l δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση συστημάτων επεξεργασίας ανθρακούχων ποτών.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000..  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου