Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των «ACE» laundry aids (βοηθήματα πλύσης ρούχων) μέρος της επιχείρησης της The Procter & Gamble Company από την Fater S.p.A.
07/03/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Procter & Gamble Company και Fater S.p.A., με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η Fater S.p.A. θα προβεί σε απόκτηση τμήματος της Procter & Gamble Company, ήτοι του μέρους της επιχείρησης που σχετίζεται με τα βοηθήματα πλύσης ρούχων «ACE».

H Fater S.p.A αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Tenimenti Angelini S.p.A και της Procter & Gamble Holding S.r.l. Οι δραστηριότητες της Fater S.p.A σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση πάνων, προϊόντων ακράτειας ενηλίκων, σερβιέτες υγείας και από το 2012 με πρόσθετα πλύσης ρούχων.

Η Tenimenti Angelini S.p.A αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο Angelini ο οποίος κατασκευάζει και εμπορεύεται κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα φροντίδας υγείας.
Η Procter & Gamble Company αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας του Οχάιο (ΗΠΑ). Είναι η τελική μητρική εταιρεία διεθνούς ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων οικιακής φροντίδας, φροντίδα ομορφιάς και υγείας, φροντίδα για παιδιά και την οικογένεια. H Procter & Gamble Holding S.r.l είναι θυγατρική της Procter & Gamble Company.

Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορά την απόκτηση τμήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Procter & Gamble και συγκεκριμένα περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή, συσκευασία, διανομή, προώθηση και πώληση των προϊόντων φροντίδας ρούχων υπό την εμπορική επωνυμία ACE. Ειδικότερα, η στοχευόμενη επιχείρηση περιλαμβάνει προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (εντός και εκτός πλύσης) για καλύτερη απόδοση αφαίρεσης λεκέδων, καθαρισμού ή λεύκανσης (laundry aids).

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου