Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab από την Ernst &Young Europe LLP, μέσω της Ernst & Young P/S
08/01/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση της KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab από την Ernst &Young Europe LLP, μέσω της Ernst & Young P/S.

Η Ernst & Young P/S είναι μέλος της Ernst & Young Global Ltd, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο έλεγχος των μελών της Ernst & Young Global Ltd στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται από την Ernst & Young Europe LLP. Η Ernst & Young P/S προσφέρει ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης.

Η KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab είναι μέλος της KPMG International Cooperative η οποία διοικεί το διεθνές δίκτυο των εταιρειών KPMG. Η KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab προσφέρει ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου