Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab από την Ernst &Young Europe LLP, μέσω της Ernst & Young P/S
08/01/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση της KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab από την Ernst &Young Europe LLP, μέσω της Ernst & Young P/S.

Η Ernst & Young P/S είναι μέλος της Ernst & Young Global Ltd, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο έλεγχος των μελών της Ernst & Young Global Ltd στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται από την Ernst & Young Europe LLP. Η Ernst & Young P/S προσφέρει ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης.

Η KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab είναι μέλος της KPMG International Cooperative η οποία διοικεί το διεθνές δίκτυο των εταιρειών KPMG. Η KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab προσφέρει ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου