ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.

Τελευταία Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Scanjet Holding AB από την Alfa Laval Corporate AB

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Αρεταίειον Ιατρικόν Κέντρον Λτδ από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Hellenic Healthcare Holdings 2 (Cyprus) Ltd

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Internet Tourism Solutions, S.L. από την Hoist Group Spain, S.A.U.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Fameline Technologies Group Ltd από την Mariapps Marine Solutions Cyprus Ltd

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ensign Holdco 1 Ltd από τη Lloyd’s Register Group Ltd

Κοινοποίηση απόκτησης από τη Grunenthal GmbH περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Bayer που σχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν Nebido

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έναρξη αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έκδοση ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία πρόσβασης στο φάκελο υπόθεσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έκδοση ανακοίνωσης αναφορικά με τον χαρακτηρισμό και τη μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απονομή βραβείων σε πρωτεύσαντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και από Μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
Twitter Icon  
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής