ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κριτήρια Προτεραιότητας

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας ως καθορίζεται στο άρθρο 23Α των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 έως 2014, συνεκτιμώντας τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε στις 23/7/2014, με απόφασή της η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/9/2014, πρόβηκε στον καθορισμό των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων.Σχετικά Αρχεία:

No documents found

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής