ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 31/2023 - Α. Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων των Δρ ΑΑ, Δρ ΜΘ, Δρ ΑΙ και Δρ ΧΑ εναντίον των εταιρειών Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λίμιτεδ Β. Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων των Δρ ΚΣ, Δρ ΠΑ και Δρ ΜΚ εναντίον των εταιρειών Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λίμιτεδ
15/09/2023

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής