Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της PVHC Holding Corp από την Onex Corporation, μέσω της Spray Parent, Inc.
12/07/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Onex Corporation (στο εξής η «Onex»), μέσω της Spray Parent, Inc. (στο εξής η «Spray») με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της PVHC Holding Corporation (στο εξής η «PVHC»).

H ONEX είναι εταιρεία με έδρα τον Καναδά, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τορόντο και η οποία επενδύει μέσω ενός αριθμού ιδιωτικών ταμείων. Εταιρείες που ελέγχονται επί του παρόντος από τα ιδιωτικά ταμεία που διαχειρίζονται συνδεδεμένες εταιρείες της ΟΝΕΧ είναι ενεργές σε ένα αριθμό επιχειρηματικών τομέων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών κατασκευής ηλεκτρονικών, της υγειονομικής απεικόνισης, των υπηρεσιών υγείας και ανθρώπινων υπηρεσιών, των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών συσκευασίας, των επιχειρηματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής, της λιανικής πώλησης τροφίμων και εστιατορίων, των αυτοματισμών αεροδιαστημικής, των εργαλείων και εξαρτημάτων, της ενοικίασης και διαχείρισης αεροσκαφών, των οικοδομικών προϊόντων, των πάρκων διακοπών, των υπηρεσιών διαχείρισης νοσοκομείων και του εξοπλισμού επιβίωσης και βιομηχανικών προϊόντων.

Η Spray είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντελαγούεαρ, που ελέγχεται έμμεσα από την ONEX και η οποία συστάθηκε για του σκοπούς απόκτησης των μετοχών της PVHC.

H PVHC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντελαγούεαρ. Η εν λόγω εταιρεία είναι του ομίλου Precision Global που είναι ο εφευρέτης της σύγχρονης βαλβίδας αερολυμάτων και ο κορυφαίος κατασκευαστής και προμηθευτής παγκοσμίως βαλβίδων αερολυμάτων, ενεργοποιητών, αντλιών, καπακιών και σχετιζόμενων αξεσουάρ αερολυμάτων, πωμάτων κατασκευασμένων με ειδικές προδιαγραφές και άλλων λύσεων ειδικής διανομής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου