ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SeaCube Container Leasing Ltd από το Ontario Teachers’ Pension Plan Board, μέσω των εταιρειών 2357575 Ontario Limited και SC Acquisitionco Ltd
13/02/2013

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SeaCube Container Leasing Ltd από το Ontario Teachers’ Pension Plan Board, μέσω των εταιρειών 2357575 Ontario Limited και SC Acquisitionco Ltd. Συγκεκριμένα, η εταιρεία 2357575 Ontario Limited εξαγοράζει το μετοχικό κεφάλαιο της SeaCube Container Leasing Ltd η οποία με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα συγχωνευθεί με τη SC Acquisitionco Ltd.

To Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) αποτελεί ένα οργανισμό χωρίς μετοχικό κεφάλαιο οργανωμένο σύμφωνα με τους Νόμους του Οντάριο του Καναδά. Το OTPP ασχολείται με τη διαχείριση και επένδυση συνταξιοδοτικών και επενδυτικών ταμείων, τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων δασκάλων στο Οντάριο του Καναδά. Παραδείγματα σημαντικών επενδύσεων του επενδυτικού αυτού ταμείου συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών, σε ακίνητη ιδιοκτησία, σε ιδιωτικές εταιρείες και συνεταιρισμούς, σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, κ.α. Το OTPP, μέσω των επενδύσεων του, δραστηριοποιείται και εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στον εξοπλισμό εμπορικών πλυντηρίων, στις ασφάλειες ακίνητης ιδιοκτησίας και ατυχημάτων, σε λύσεις ασφάλειας διαδικτύου, στον αθλητικό εξοπλισμό, σε υπηρεσίες διαχείρισης αδειοδότησης λογισμικού και σε προϊόντα για βρέφη και νήπια.

Η SC Acquisitionco Ltd αποτελεί εταιρεία εξαιρετέα, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Βερμούδας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί θυγατρική της 2357575 Ontario Ltd η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ονταρίου και είναι θυγατρική του OTPP. Τόσο η SC Acquisitionco Ltd όσο και η 2357575 Ontario Ltd αποτελούν εταιρείες οχήματα οι οποίες έχουν εγγραφεί αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επίτευξης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

Η SeaCube Container Leasing Ltd αποτελεί δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Βερμούδας, με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με την αγορά, διαχείριση, μίσθωση – ενοικίαση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο παγκόσμιο εμπόριο φορτίου που μεταφέρεται σε εμπορευματοκιβώτια δια θαλάσσης.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής