ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Ποιά είναι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και με τι ασχολείται;

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη αρχή η οποία συστάθηκε το 1990 με τη θέσπιση του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, με αποστολή της τη διατήρηση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς δράσης της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, αλλά και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Η αποστολή της γίνεται κατορθωτή με την:

Η Επιτροπή με τους περιορισμένους πόρους και μέσα που έχει στη διάθεση της και με τη συμβολή του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της Υπηρεσίας εργάζεται απρόσκοπτα προς την εκπλήρωση των σκοπών της που στόχο έχουν την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός της κυπριακής Δημοκρατίας.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής