ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 31/2016 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LUKOIL CYPRUS LTD από την εταιρεία CORAL Α.Ε. Πετρελαιοειδών & Χημικών Προϊόντων.
22/12/2016

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής