ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 38/2012 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας ΝU3 NV από την NutriSI Holding NV, μέλος του ομίλου εταιρειών Israel Corporation
29/08/2012

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής