ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 17/2014 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των Ace laundry aids (Βοηθήματα πλύσης ρούχων) μέρος της επιχείρησης Procter & Gamble Company από την Fater S.p.A.
26/03/2014

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής