ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Cyprus Conference on Competition Law - Key Trends and Developments
13/03/2024

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο «Cyprus Conference on Competition Law Key Trends and Developments» το οποίο συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου την Παρασκευή, 08/03/2024.

Στο συνέδριο συμμετείχαν δικηγόροι, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι κυβερνητικών και ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και φοιτητές/ριες, οι οποίοι/ες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να υποβάλουν ερωτήματα στους/ις διακεκριμένους/ες ομιλητές/ριες.

Την εκδήλωση προλόγισαν η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κα Εύα Παντζαρή, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κα Όλγα Δρουσιώτη – Παπαχρυσάνθου.

Κύριος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκός του δικαίου του ανταγωνισμού και ομότιμος καθηγητής του King’s College London, Richard Whish, ο οποίος εστίασε στο άρθρο 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα, στη μετάβαση που παρατηρείται προς μια πιο εξ αποτελέσματος ανάλυση του εν λόγω άρθρου.

Στη συνέχεια, η κα Σοφία Στεφάνου, λειτουργός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τη διαδικασία επαναξιολόγησης και τη σχετική κατάσταση πραγμάτων του Κανονισμού (EΕ) 1/2003.

Ακολούθως, η Έντιμη Δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. και πρόεδρος του Δεύτερου Τμήματος αυτού, κα Άννα Μαρκουλή παρουσίασε τον ρόλο των δικαστηρίων της Ε.Ε. στην εξέλιξη του δικαίου του ανταγωνισμού.

Ο κ. Jeroen Capiau, επίσης λειτουργός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώθηκε στις νέες Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εξαίρεση από το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις συμφωνίες βιωσιμότητας των παραγωγών γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 210α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον δικηγόρο και μέλος της Επιτροπής Δικαίου του Ανταγωνισμού του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Πολύβιο Παναγίδη, ο οποίος παρουσίασε τον νέο Κανονισμό Ομαδικής Απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών Κάθετων Συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε πάνελ συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο οποίο συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια της Αυστριακής Αρχής Ανταγωνισμού, Δρ. Natalie Harsdorf-Borsch, η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, κα Αθανασία Γαβαλά, ο επικεφαλής του τμήματος Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ισπανικής Αρχής Ανταγωνισμού, κ. Sergio Sinovas Caballero και η Πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κα Εύα Παντζαρή. Τη συζήτηση συντόνισε ο δικηγόρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαίου του Ανταγωνισμού του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Γιώργος Μούντης.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, μέσα από τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων στοχεύει τόσο στην ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου όσο και στην καλλιέργεια και εμπέδωση κουλτούρας υγιούς ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζοντας στην πράξη τις πρόνοιες του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.


13/03/2024
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού




  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής