ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SkrillGroupLimitedαπό CVCCapitalPartnersSICAV-FISS.A. μέσω τηςSentinelBidcoLimited
18/09/2013

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρείαCVCCapitalPartnersSICAV-FISS.A. (στο εξής η «CVC»), με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότιμέσω της θυγατρικής της εταιρείας SentinelBidcoLimited (στο εξής «Sentinel») θα προβεί στηνεξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SkrillGroupLimited (στο εξής «Skrill»).

Η εταιρεία CVC αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου ως εξειδικευμένο επενδυτικό ταμείο. Η εταιρεία CVC ως επίσης και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της αποτελούν μέρος του ομίλου CVC. Οι εν λόγω εταιρείες (στο εξής η «CVCFunds») είναι ιδιωτικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη χορήγηση επενδυτικών συμβουλών προς και/ή τη διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους της CVCFunds.ΗCVCFunds έχει δικαιώματα σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων χημικών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κατασκευών, λιανικού εμπορίου και διανομών, κυρίως στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες ως επίσης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Οιεταιρείες της CVCFunds έχουν πελάτες στην Κύπρο ως εκ τούτου θεωρείται ότι η CVCFunds δραστηριοποιείται στη Κύπρο.

Η εταιρεία Sentinel αποτελεί εγγεγραμμένη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης που δημιουργήθηκε και ελέγχεται έμμεσα από την εταιρεία CVC.

Η εταιρεία Skrill αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϊ των Νησιών της Μάγχης. Αποτελεί εταιρεία ψηφιακών πληρωμών η οποία λειτουργεί ψηφιακά δίκτυα πληρωμών για τοπικές και διασυνοριακές συναλλαγές και μεταφορά χρημάτων. Οι υπηρεσίες της εταιρείας Skrill επιτρέπουν τους καταναλωτές και τους εμπόρους να προβαίνουν και να δέχονται πληρωμές μέσω διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει θυγατρικές στην Κύπρο όμως δραστηριοποιείται εντός Κύπρου λόγω του ότι έχει πελάτες.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής