Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Holiday Taxis Group Ltd από τo Hotelbeds Group, μέσω της Trina Group Ltd
12/12/2018


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι το Hotelbeds Group, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Holiday Taxis Group Ltd, μέσω της Trina Group Ltd.

Το Hotelbeds Group, του οποίου μητρική εταιρεία είναι η HBG Limited, αποτελεί πάροχο υπηρεσιών σχετιζόμενων με ταξίδια. Η HBG Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας και ελέγχεται από κοινού από τα επενδυτικά ταμεία Fifth Cinven Fund, που διοικείται από την Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, η οποία αποτελεί μέρος τους Cinven group, και από το Canada Pension Plan Investment Board. Οι κύριες δραστηριότητες τους έγκεινται στην διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τα ταξίδια μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και απευθείας σε καταναλωτές.

Η Trina Group Limited, η οποία ενεργεί ως αγοράστρια στην παρούσα πράξη είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εμμέσως θυγατρική της HBG Limited. Η Trina Group Limited αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία με αριθμό θυγατρικών.

Η Holiday Taxis Group Ltd, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί μια επιχειρηματική πλατφόρμα η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα προκρατημένων επίγειων μεταφορών και ενεργεί ως διαμεσολαβητής για την παροχή παγκόσμιων λύσεων στις μεταφορές. Η πλατφόρμα αυτή συνδέει ένα πλήρως κατακερματισμένο δίκτυο παρόχων επίγειων μεταφορών ανά το παγκόσμιο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου