ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την ανάληψη της δραστηριότητας της υπεραγοράς και του καφεστιατορίου Κώστας που ανήκει στην εταιρεία Κώστας Ι. Κυριάκου & Υιοί Λίμιτεδ από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ
12/05/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την ανάληψη της δραστηριότητας της υπεραγοράς και του καφεστιατορίου Κώστας που ανήκει στην εταιρεία Κώστας Ι. Κυριάκου & Υιοί Λίμιτεδ από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ.

Η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μέσω των Υπεραγορών που διατηρεί ανά το παγκύπριο, δραστηριοποιείται στην λιανική πώληση διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των επαναλαμβανόμενων αναγκών των νοικοκυριών. Επιπρόσθετα η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ Εμπορική Λτδ δραστηριοποιείται στη λειτουργία καφεστιατορίων σε χώρους που εφάπτονται ή βρίσκονται παραπλήσια των υπεραγορών.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η υπεραγορά και το Καφεστιατόριο Κώστας, τα οποία ανήκουν στην ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ. Η υπεραγορά Κώστας, βρίσκεται στη Τριμίκλινη και δραστηριοποιείται στην λιανική πώληση διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των επαναλαμβανόμενων αναγκών των νοικοκυριών. Επιπρόσθετα, μέρος του στόχου αποτελεί το καφεστιατόριο που βρίσκεται σε χώρο παραπλήσιο της υπεραγοράς.

Twitter Icon  
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής