Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Πράξη Συγκέντρωσης των εταιρειών Aspis Holdings Public Company Limited και Universal Life Insurance Public Company Limited
22/03/2007


Στις 14 Φεβρουαρίου 2007, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους της εταιρείας Aspis Holdings Public Company Limited ενδεχόμενης πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την πρόθεση της για διατύπωση εκούσιας δημόσιας πρότασης για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Universal Life Insurance Public Company Limited.

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

- Aspis Holdings Public Company Limited: ασφαλιστικές υπηρεσίες στον Κλάδο Ζωής και στο Γενικό Κλάδο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και κτηματομεσιτικά.

- Universal Life Insurance Public Company Limited: τραπεζικές και χρηματοοικονομικών υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες και στα κτηματικά.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου